Preiskategorien A: < 5.000€ B: < 10.000€ C: < 15.000€ D: < 25.000€ E: > 25.000€ Vaskur vom Wiedischenland (verkauft)Hengst, Viergänger, Jahrgang 2015 Fleygur vom WiedischenlandHengst, Fünfgänger, Jahrgang 2017 Bjarmi

Share